Brosur Program

 Capture Brosur SEB   Capture Brosur SEH   Capture Brosur SBT

Pemerkasaan Geran Penyelidik FBKT

Pada 4 – 5 Februari 2018 telah diadakan Bengkel Pemurnian Geran anjuran Jawatankuasa Penyelidikan, Inovasi dan Pengkomersilan, Fakulti Biokejuruteraan dan Teknologi (FBKT) bertempat di BK5, UMK Kampus Jeli. Bengkel selama 2 hari ini telah menjemput 2 orang pakar yang mempunyai pengalaman luas dalam penilaian kertas cadangan geran dan penulisan geran iaitu Prof Emiritius Dato’ IR. Dr Zainai bin Mohamed, Profesor Flexi Universiti Malaysia Kelantan, Prof Ir. Dr Ahmad Ziad bin Sulaiman dan Prof. Madya Dr Kamal bin Yusoh daripada Universiti Malaysia Pahang.


Objektif bengkel ini diadakan adalah untuk memberi pendedahan mengenai cara penulisan yang efisien dan penulisan kertas cadangan geran yang berjaya sebagai memenuhi keperluan kemajuan dan perkembangan penyelidikan khususnya dalam kalangan penyelidik FBKT

Sesi sebelah pagi pada hari pertama dimulakan dengan taklimat pendedahan tentang penilaian geran oleh Prof Ir. Dr Ahmad Ziad bin Sulaiman dan diikuti oleh sesi perkongsian berkaitan teknik penulisan geran oleh Prof. Madya Dr Kamal bin Yusoh. Seterusnya, sesi pemurnian geran bermula di mana setiap pemohon geran FRGS/TRGS/PRGS dikehendaki membentangkan kertas cadangan penyelidikan masing - masing dan dinilai oleh 3 orang panel jemputan tersebut.

Sesi pagi pada hari kedua diteruskan lagi dengan permurnian geran bersama panel – panel jemputan. Seramai 25 penyelidik telah membentangkan kertas cadangan penyelidikan masing masing yang terdiri daripada 19 penyelidik untuk FRGS, 3 penyelidik untuk PRGS dan 3 penyelidik untuk LRGS selama 2 hari bengkel ini berlangsung.

Melalui bengkel ini, peserta telah didedahkan dengan strategi-strategi efektif dalam penulisan geran yang berjaya termasuklah langkah-langkah dalam penyediaan penulisan kertas cadangan geran, keperluan penting yang diperlukan untuk penerbitan kertas cadangan geran dan perkongsian garis panduan dalam memenuhi kehendak dan menjawab soalan daripada editor atau penilai.

Diharapkan dengan penganjuran bengkel pemurnian geran ini akan dapat membantu meningkatkan kualiti kertas cadangan penyelidikan para penyelidik FBKT dan seterusnya menaikkan nama FBKT di persada kebangsaan dan antarabangsa.

 

Sertai Kami Di Facebook

 
  QR code FBKT     67 512      Fakulti Biokejuruteran Dan Teknologi (FBKT),
  Universiti Malaysia Kelantan Kampus Jeli,
  Locked Bag 100,
  17600 Jeli,
  Kelantan, Malaysia.
orange telephone icon transparent png 28 +609-9477405 584ac2d03ac3a570f94a666d   www.facebook.com/Fakultibiokejuruteraandanteknologi     
 website icon 14   www.fbkt.umk.edu.my  social 01 512   +6011-31428719
 584856ade0bb315b0f7675ab   fbkt@umk.edu.my