Brosur Program

 Capture Brosur SEB   Capture Brosur SEH   Capture Brosur SBT

Minggu Keusahawanan FBKT 2018

Program Minggu Keusahawanan FBKT 2018 ini merupakan satu program yang telah diadakan bagi memeriahkan Bulan Keusahawanan Siswa 2018 yang disambut sepanjang bulan Oktober 2018 oleh semua Universiti Awam di Malaysia. Program ini diadakan untuk menggalakkan penglibatan para mahasiswa/i dalam aktiviti keusahawanan dan pembangunan idea perniagaan sejajar dengan teras UMK. Program ini telah berlangsung pada 22 Oktober sehingga 26 Oktober 2018 yang melibatkan kesemua mahasiswa/i UMK Kampus Jeli.

Antara aktiviti yang dijalankan pada minggu tersebut adalah Ceramah Industri, Bengkel Pengenalan Business Model Canvas (BMC) dan Pitching serta Ekspo Keusahawanan. Program ini dilihat mampu menjadi langkah awal bagi mahasiswa/i yang berminat untuk memulakan dan menjalankan syarikat pelajar di UMK. Aktiviti yang dirancang juga adalah bersesuaian dengan objektif program bagi membentuk dan membina kemahiran insaniah terutamanya kemahiran keusahawanan dalam diri mahasiswa/i, di samping melatih mereka menjadi graduan yang berdaya saing di masa hadapan. Aktiviti yang diatur seperti latihan dalam kumpulan dan pertandingan Pitching BMC dapat memupuk nilai sahsiah serta mencungkil potensi diri seperti kepimpinan dan keyakinan diri dalam kehidupan mahasiwa/i UMK.

Ceramah Industri (22 Oktober 2018)

Picture1

Picture2

Picture3

 

Bengkel Pengenalan Business Model Canvas (BMC) dan Pitching (23 Oktober 2018)

Picture 4      Picture5

Picture6

Picture7

Picture8

Picture9

 

Ekspo Keusahawanan (24 - 26 Oktober 2018)

Picture10

Picture11  Picture12

Picture13 

Log Masuk

Sertai Kami Di Facebook

 
  QR code FBKT     67 512      Fakulti Biokejuruteran Dan Teknologi (FBKT),
  Universiti Malaysia Kelantan Kampus Jeli,
  Locked Bag 100,
  17600 Jeli,
  Kelantan, Malaysia.
orange telephone icon transparent png 28 +609-9477405 584ac2d03ac3a570f94a666d   www.facebook.com/Fakultibiokejuruteraandanteknologi     
 website icon 14   www.fbkt.umk.edu.my  social 01 512   +6011-31428719
 584856ade0bb315b0f7675ab   fbkt@umk.edu.my