Brosur Program

 Capture Brosur SEB   Capture Brosur SEH   Capture Brosur SBT

Perancangan Penumpuan Halatuju Bidang Kajian Fakulti Biokejuruteraan dan Teknologi (FBKT)

Bengkel1

Demi memperkasakan fokus bidang kajian utama di FBKT, pihak Jawatankuasa Penyelidikan, Inovasi dan Pengkomersilan FBKT telah menganjurkan Bengkel Halatuju Penyelidikan pada 13 Mac 2018 bermula 9 pagi – 5 petang bertempat di BK 5, UMK Kampus Jeli. Bengkel ini dimulakan dengan taklimat oleh Dekan FBKT, Prof. Dato' Ir Ts Dr. Badhrulhisham bin Abdul Aziz yang menekankan berkaitan tujuan utama bengkel ini diadakan. Beliau juga menjelaskan sebab sebenar R&D dijalankan di peringkat universiti dan fakulti selain mengingatkan para penyelidik FBKT agar berani untuk meneroka bidang baharu tanpa terikat dengan bidang pengajian PhD para penyelidik yang terdahulu.

Baca selanjutnya...

Pemerkasaan Geran Penyelidik FBKT

Pada 4 – 5 Februari 2018 telah diadakan Bengkel Pemurnian Geran anjuran Jawatankuasa Penyelidikan, Inovasi dan Pengkomersilan, Fakulti Biokejuruteraan dan Teknologi (FBKT) bertempat di BK5, UMK Kampus Jeli. Bengkel selama 2 hari ini telah menjemput 2 orang pakar yang mempunyai pengalaman luas dalam penilaian kertas cadangan geran dan penulisan geran iaitu Prof Emiritius Dato’ IR. Dr Zainai bin Mohamed, Profesor Flexi Universiti Malaysia Kelantan, Prof Ir. Dr Ahmad Ziad bin Sulaiman dan Prof. Madya Dr Kamal bin Yusoh daripada Universiti Malaysia Pahang.

Baca selanjutnya...

Cabaran Penyelidik Di Arus Globalisasi

photo6102426153227757659

Pada 28 Februari 2018 telah diadakan sesi perkongsian pengalaman berkaitan geran industri dan antarabangsa. Sesi kolokium ini bertajuk How to Secure the Industrial dan International Grants: My Approach telah disampaikan oleh Prof Madya Dr Wan Faizal Wan Ishak bertempat di BK5, UMK Kampus Jeli.

Baca selanjutnya...

Lawatan ke Maktab Rendah Sains MARA Terendak

Lawatan ke MRSM Terendak pada 22 November 2017 ini bertujuan untuk mempromosikan UMK dan FBKT kepada pelajar sains. Lawatan oleh Dr. Najmi Nasri (SEB) dan Dr. Kamarul Ariffin b. Hambali (SEN) telah membincangkan tentang kepentingan pemeliharaan alam sekitar dengan kaedah kitar semula yang telah diasaskan oleh MRSM Terendak iaitu 'Anti-monkey Recycle Bin'. Lawatan ini turut memperkenalkan jaringan kemasukan pelajar ke Asasi Sains UMK bagi pelajar yang mempunyai keputusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) yang sederhana atau lemah.

lawatan 6

Program Wacana Intelektual Siri 1 bersama Dr. M. Lakshmi Prasad (India)

Taklimat ini bertujuan mengadakan perbincangan untuk kolaborasi penyelidikan dengan Dr M. Lakshmi Prasad, CEO SUJAY BIOTECH Pvt Ltd,  dimana ia merupakan sebuah syarikat agroteknologi yang terlibat secara khusus dalam bidang bioteknologi pertanian dan banyak menghasilkan produk-produk agrobiotek seperti biobaja, biopestisid dan biofungi. Program Wacana Intelektual merupakan salah satu inisiatif perkongsian ilmu anjuran Fakulti Biokejuruteraan dan Teknologi bersama dengan pakar-pakar akademik dan juga industri. Taklimat ini diadakan di BK5, UMK Jeli pada 26 September 2017.

wacana 1 wacana 2

Jalinan Industri Program SBT di Kuala Lumpur Dan Selangor

Program Jalinan Industri ini melibatkan dua orang pensyarah SBT iaitu Dr. Wong Yee Ching dan Dr. Siti Roshayu Hassan, bertujuan untuk memastikan jalinan kerjasama dari segi kepakaran dan penyelidikan staf dan pelajar dapat diaplikasi dalam industri di Malaysia. Lawatan ini diadakan pada 7 Disember 2017 di tiga buah syarikat iaitu Solution Engineering Sdn. Bhd., Novozymes Malaysia Sdn. Bhd. dan Science Technics Sdn. Bhd.

Lawatan 5

Sertai Kami Di Facebook

 
  QR code FBKT     67 512      Fakulti Biokejuruteran Dan Teknologi (FBKT),
  Universiti Malaysia Kelantan Kampus Jeli,
  Locked Bag 100,
  17600 Jeli,
  Kelantan, Malaysia.
orange telephone icon transparent png 28 +609-9477405 584ac2d03ac3a570f94a666d   www.facebook.com/Fakultibiokejuruteraandanteknologi     
 website icon 14   www.fbkt.umk.edu.my  social 01 512   +6011-31428719
 584856ade0bb315b0f7675ab   fbkt@umk.edu.my