Objektif

A) Sumber Manusia
Menyediakan tenaga kerja dan pakar yang berintegriti, berkemahiran teknologi, profesional, berkualiti yang dirujuk oleh masyarakat

B) Akademik Dan Antarabangsa
Menyediakan program pengajian berkualiti dan releven bagi melahirkan graduan holistik berkemahiran tinggi dan bercirikan keusahawanan.

C) Penyelidikan Dan Inovasi
Meneroka sumber asli dan alam dalam menghasilkan produk penyelidikan dan inovasi berimpak tinggi kepada masyarakat melalui libat sama universiti, kerajaan, industri dan komuniti.

D) Keusahawanan Dan Sosio-Ekonomi
Menerapkan budaya keusahawanan berteraskan teknologi yang mampu menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat, persekitaran dan industri.

E) Penjenamaan Untuk Penjajaran Startegik
Mencipta imej dan identiti tersendiri yang menggambarkan fakulti yang releven, dihormati dan dirujuk.

Sertai Kami Di Facebook

 
  QR code FBKT     67 512      Fakulti Biokejuruteran Dan Teknologi (FBKT),
  Universiti Malaysia Kelantan Kampus Jeli,
  Locked Bag 100,
  17600 Jeli,
  Kelantan, Malaysia.
orange telephone icon transparent png 28 +609-9477405 584ac2d03ac3a570f94a666d   www.facebook.com/Fakultibiokejuruteraandanteknologi     
 website icon 14   www.fbkt.umk.edu.my  social 01 512   +6011-31428719
 584856ade0bb315b0f7675ab   fbkt@umk.edu.my