Objektif

A) Sumber Manusia
Menyediakan tenaga kerja dan pakar yang berintegriti, berkemahiran teknologi, profesional, berkualiti yang dirujuk oleh masyarakat

B) Akademik Dan Antarabangsa
Menyediakan program pengajian berkualiti dan releven bagi melahirkan graduan holistik berkemahiran tinggi dan bercirikan keusahawanan.

C) Penyelidikan Dan Inovasi
Meneroka sumber asli dan alam dalam menghasilkan produk penyelidikan dan inovasi berimpak tinggi kepada masyarakat melalui libat sama universiti, kerajaan, industri dan komuniti.

D) Keusahawanan Dan Sosio-Ekonomi
Menerapkan budaya keusahawanan berteraskan teknologi yang mampu menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat, persekitaran dan industri.

E) Penjenamaan Untuk Penjajaran Startegik
Mencipta imej dan identiti tersendiri yang menggambarkan fakulti yang releven, dihormati dan dirujuk.

Log Masuk

Sertai Kami Di Facebook

 

Fakulti Biokejuruteraan dan Teknologi,
Universiti Malaysia Kelantan Kampus Jeli,
Locked Bag 100,
17600 Jeli,
Kelantan.

Tel : +609 - 947 7000