Sarjana Muda Sains Gunaan

Teknologi Bahan

Nama Program : Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Bahan) Dengan Kepujian

Kaedah Pengajian : Sepenuh Masa

Tempoh Pengajian : 8 Semester (4 tahun)

Jumlah Kredit Minimum Untuk Penganugerahan Ijazah: 120 kredit

Program Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Bahan) dengan Kepujian atau dalam Bahasa Inggeris Bachelor of Applied Science (Materials Technology) with Honours mempunyai tempoh pengajian selama lapan (8) semester dengan jumlah kredit minimum untuk pengijazahan 120 kredit. Matlamat khusus program ini adalah untuk:

1.    Mempraktikkan pengetahuan yang mendalam dalam teknologi bahan dengan kemahiran teknikal yang kompeten.
2.    Memiliki semangat yang tinggi dalam pelbagai peranan dan tanggungjawab terhadap  organisasi dan masyarakat.
3.    Menunjukkan kemahiran berfikir lebih tinggi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah secara kreatif dan beretika melalui pendekatan sains dan teknologi.
4.    Menunjukkan atribut keusahawanan melalui pembelajaran sepanjang hayat untuk pembangunan kerjaya yang berjaya.

Sertai Kami Di Facebook

 
  QR code FBKT     67 512      Fakulti Biokejuruteran Dan Teknologi (FBKT),
  Universiti Malaysia Kelantan Kampus Jeli,
  Locked Bag 100,
  17600 Jeli,
  Kelantan, Malaysia.
orange telephone icon transparent png 28 +609-9477405 584ac2d03ac3a570f94a666d   www.facebook.com/Fakultibiokejuruteraandanteknologi     
 website icon 14   www.fbkt.umk.edu.my  social 01 512   +6011-31428719
 584856ade0bb315b0f7675ab   fbkt@umk.edu.my