Sarjana Muda Sains Gunaan

Teknologi Bahan

Nama Program : Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Bahan) Dengan Kepujian

Kaedah Pengajian : Sepenuh Masa

Tempoh Pengajian : 8 Semester (4 tahun)

Jumlah Kredit Minimum Untuk Penganugerahan Ijazah: 120 kredit

Program Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Bahan) dengan Kepujian atau dalam Bahasa Inggeris Bachelor of Applied Science (Materials Technology) with Honours mempunyai tempoh pengajian selama lapan (8) semester dengan jumlah kredit minimum untuk pengijazahan 120 kredit. Matlamat khusus program ini adalah untuk:

1.    Mempraktikkan pengetahuan yang mendalam dalam teknologi bahan dengan kemahiran teknikal yang kompeten.
2.    Memiliki semangat yang tinggi dalam pelbagai peranan dan tanggungjawab terhadap  organisasi dan masyarakat.
3.    Menunjukkan kemahiran berfikir lebih tinggi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah secara kreatif dan beretika melalui pendekatan sains dan teknologi.
4.    Menunjukkan atribut keusahawanan melalui pembelajaran sepanjang hayat untuk pembangunan kerjaya yang berjaya.

Log Masuk

Sertai Kami Di Facebook

 

Fakulti Biokejuruteraan dan Teknologi,
Universiti Malaysia Kelantan Kampus Jeli,
Locked Bag 100,
17600 Jeli,
Kelantan.

Tel : +609 - 947 7000