Akademik

Jabatan Teknologi Bio & Sumber Asli

 Staff Ainihayati Nama :
Jawatan:
Emel:
Tel:
Program :
Kelayakan Akademik :


Kepakaran :

Dr. Ainihayati Binti Abdul Rahim
Ketua Jabatan Teknologi Bio & Sumber Asli / Pensyarah Kanan
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
09 – 947 7127
Teknologi Bioindustri
Doktor Falsafah (Biologi Molekul), Universiti Sains Malaysia.
Sarjana Sains (Bioteknologi), Universiti Sains Malaysia.
Sarjana Muda Sains Kepujian (Mikrobiologi) Universiti Sains Malaysia.
Biologi Molekul
Kejuruteraan Genetik
Bioteknologi
Genomik
 

 Staff Mardawani Nama :
Jawatan:
Emel:
Tel:
Program :
Kelayakan Akademik :

Kepakaran :

Dr. Mardawani Binti Mohamad
Ketua Program Teknologi Bioindustri / Pensyarah Kanan
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
09 – 947 7156
Teknologi Bioindustri
Doktor Falsafah (Kejuruteraan Kimia), Universiti Teknologi Malaysia.
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kejuruteraan Kimia), Universiti Teknologi Malaysia.
Kejuruteraan Kimia
Proses Pemisahan
Kimia Persekitaran
Pemodelan
 

sitti Nama :
Jawatan:
Emel:
Tel:
Program :
Kelayakan Akademik :


Kepakaran :

Dr. Sitti Fatimah Binti Mhd. Ramle
Ketua Program Teknologi Sumber Hutan / Pensyarah Kanan
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
09 - 947 7000
Teknologi Sumber Hutan
Doktor Falsafah (Sifat Morfologi & Kandungan Kimia bagi Kayu & Bukan Kayu), Universiti Sains Malaysia
Sarjana Sains (Antioksida & Antikulat), Universiti Sains Malaysia
Sarjana Muda Teknologi (Biosumber, Kertas & Penglitup), Universiti Sains Malaysia
Kimia Kayu dan Bukan Kayu
Kajian Mikroskop bagi Bio Sumber
Antioksida & antifungi kayu & bukan kayu
Morfologi kayu & bukan kayu
 
 Staff Noor Azlina Nama :
Jawatan:
Emel:
Tel:
Program :
Kelayakan Akademik :

Kepakaran :

Prof. Madya Dr. Noor Azlina Binti Ibrahim
Profesor Madya / Dekan
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
09 – 947 7105
Teknologi Bioindustri
Doktor Falsafah (Biologi Struktur), Universiti Putra Malaysia.
Sarjana Muda Sains (Mikrobiologi), Universiti Putra Malaysia.
Mikrobiologi
Teknologi Fermentasi Mikrob
Teknologi Enzim
Biologi Molekul
Biologi Struktur
Sains Biologi
Bakterialogi
 

ziad Nama :
Jawatan:
Emel:
Tel:
Program :
Kelayakan Akademik :

 

Kepakaran :

Prof. Ir. Ts. Dr. Ahmad Ziad Bin Sulaiman
Profesor / Pengarah Kanan Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
09 – 947 7000
Teknologi Bioindustri
Doktor Falsafah (Kejuruteraan Kimia), Massey University, New Zealand
Sarjana Kejuruteraan (Kejuruteraan Kimia), Universiti Teknologi Malaysia
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kejuruteraan Kimia), Universiti Teknologi Malaysia
Teknologi Pemisahan
Pengekstrakan Herba
Kejuruteraan Bioreaktor
Teknologi Sonobioreaktor
Teknologi Enzim
Fermentasi Mikrobiologi
Ultrasound
Pemindahan Jisim (Mass Transfer)

 

Staff Wong Nama :
Jawatan:
Emel:
Tel:
Program :
Kelayakan Akademik:

Kepakaran :

Prof. Madya Dr. Wong Yee Ching
Profesor Madya
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
09 – 947 7108 ext 2108
Teknologi Bioindustri
Doktor Falsafah (Pemangkinan), Universiti Putra Malaysia.
Sarjana Muda Sains Kepujian (Kimia Industri), Universiti Putra Malaysia.
Kimia Pemangkinan
Pengekstrakan Minyak Algae Mikro
Bioethanol
Biodiesel
Syngas
Bioabsorbent
 Staff Rosmawani Nama :
Jawatan:
Emel:
Tel:
Program :
Kelayakan Akademik :


Kepakaran :

Dr. Rosmawani Binti Mohammad
Pensyarah Kanan
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
09-9477157
Teknologi Bioindustri
Doktor Falsafah (Sensor Kimia & Biosensor), Universiti Kebangsaan Malaysia.
Sarjana Sains (Sensor Kimia), Universiti Kebangsaan Malaysia.
Sarjana Muda Sains Kepujian (Teknologi Kimia), Universiti Kebangsaan Malaysia.
Kimia Analisis
Sensor kimia dan biosensor
Bio-penyerap
 

 Staff Wee Nama :
Jawatan:
Emel:
Tel:
Program :
Kelayakan Akademik :


Kepakaran :

Dr. Wee Seng Kew
Pensyarah Kanan
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
09 – 947 7109
Teknologi Bioindustri
Ijazah Doktor Falsafah (PH.D OF GEOMICROBIOLOGY) (Georgia Institute Of Technology)
Ijazah Sarjana (MASTER COURSE OF THE FIELD OF SPECIALIZATION) (The Univesity Of Tokyo)
Ijazah Sarjana Muda (BACHELOR OF ENGINEERING IN BIOENGINEERING) (Tokyo Institute Of Technology)
Biological Sciences
Microbiology
bacteriology
Earth Sciences
Geochemistry
Microbial Geochemistry
 

boon Nama :
Jawatan:
Emel:
Tel:
Program :
Kelayakan Akademik :


Kepakaran :

Dr. Boon Jia Geng
Pensyarah Kanan
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
09 - 947 7000
Teknologi Sumber Hutan
Doktor Falsafah (Bahan Sifat Hijau), Universiti Sains Malaysia
Sarjana Sains (Perlindungan dan Ketahanan Kayu), Universiti Sains Malaysia
Sarjana Muda Teknologi (Biosumber, Kertas dan Penglitup), Universiti Sains Malaysia
Derivatif Biojisim
Penggunaan Biojisim
Pengikatan Gentian Lignosellulos
Teknologi pulpa dan kertas                                                              
Ikatan gentian kayu                                                                   
Penggunaan dan penambahbaikan gentian sekunder
Inovasi sumber hutan
Komposit kayu tanpa perekat
Ketahanan dan kemerosotan kayu
 
 Staff Hazim Nama :
Jawatan:
Emel:
Tel:
Program :
Kelayakan Akademik :


Kepakaran :

Dr. Mohd Hazim Bin Mohamad Amini
Pensyarah Kanan
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
09 – 774 7000
Teknologi Sumber Hutan
Doktor Falsafah (Modifikasi Kimia Biosumber), Universiti Sains Malaysia.
Sarjana Sains (Teknologi Biosumber, Kertas dan Penglitup (Perlindungan Kayu), Universiti Sains Malaysia.
Sarjana Muda Teknologi (Biosumber, Kertas dan Penglitup), Universiti Sains Malaysia.
Modifikasi Kimia Biosumber
Komposit Hijau
Bahan Mesra Alam
Sains Kayu
Komposit
Teknologi polimer / Salutan
Sains penjerapan
Pengekstrakan tumbuhan
Aktiviti antikulat / antibakteria

 

 Staff Zubaidah Nama :
Jawatan:
Emel:
Tel:
Program :
Kelayakan Akademik :


Kepakaran :

Dr. Zubaidah Aimi Binti Abdul Hamid
Pensyarah Kanan
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
09-9477000
Teknologi Bioindustri
Doktor Falsafah (Teknologi Biosumber), Universiti Sains Malaysia.
Sarjana Sains (Bio-sumber, Kertas & Teknologi Penglitup), Universiti Sains Malaysia.
Sarjana Muda Teknologi (Biosumber, Kertas & Teknologi Penglitup), Universiti Sains Malaysia.
Teknologi Kayu dan Bukan Kayu
Biomass
Teknologi Bioproduk
Pemprosesan Bioproduk
 

 Staff Roshayu Nama :
Jawatan:
Emel:
Tel:
Program :
Kelayakan Akademik :


Kepakaran :

Dr. Siti Roshayu Binti Hassan
Pensyarah Kanan
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
09-9477259 ext 2259
Teknologi Bioindustri
Doktor Falsafah (Kejuruteraan Persekitaran), Universiti Sains Malaysia.
Sarjana Sains (Kejuruteraan Kimia) Universiti Sains Malaysia.
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kejuruteraan Bioproses), Universiti Malaysia Perlis.
Kejuruteraan Bioseparasi Kejuruteraan air sisa
Bioproses dan bioteknologi
Biokonversi
Kimia alam sekitar
Reaktor
Penghadaman anaerobic Bioteknologi
Teknologi penapaian
 

nadiah Nama :
Jawatan:
Emel:
Tel:
Program :
Kelayakan Akademik :


Kepakaran :

Dr. Nadiah Binti Ameram
Pensyarah Kanan
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
09 - 947 2258
Teknologi Sumber Hutan
Doktor Falsafah (Sains Kimia Bukan Organik), Universiti Sains Malaysia
Sarjana Sains (Kimia), Universiti Kebangsaan Malaysia
Sarjana Muda Sains (Kimia), Universiti Malaysia Terengganu
Kimia Bukan Organik
Kajian Teraputik
Pemangkin Heterogen
Kimia Hijau
 

Staff Sharizal

Nama :
Jawatan:
Emel:
Tel:
Program :
Kelayakan Akademik :

 

Kepakaran :

Ts. Dr. Sharizal Bin Dato' Dr. Hj. Ahmad Sobri
Pensyarah Kanan
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
09 – 947 7173 ext 2173
Teknologi Sumber Hutan
Doktor Falsafah (Kejuruteraan Mekanikal-Pemesinan Komposit Termaju), University of Manchester, United Kingdom
Sarjana Kejuruteraan Sistem Pembuatan, Universiti Putra Malaysia 
Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Perabot), Universiti Teknologi MARA, Malaysia 
Pemesinan Termaju
Kejuruteraan Kitar-Hayat
Reka Bentuk Sistem Pembuatan
Sains & Kejuruteraan Kayu
Pengurusan Pengilangan/Teknologi
 


fazlin

Nama :
Jawatan:
Emel:
Tel:
Program :
Kelayakan Akademik :

 

Kepakaran :

Dr. Noor Fazliani Binti Shoparwe
Pensyarah Kanan
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
09 - 947 7259 ext 2910 
Teknologi Bioindustri
Doktor Falsafah (Kejuruteraan Kimia-Permodelan Proses), Universiti Sains Malaysia
Sarjana Sains (Kejuruteraan Kimia-Kejuruteraan Biokimia), Universiti Sains Malaysia
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kejuruteraan Kimia), Universiti Sains Malaysia
Permodelan Proses
Kejuruteraan Kimia
Kejuruteraan Biokimia
Teknologi Penapaian
Bioproses
Sel Bahan Api Mikrob
Elektrokimia
Proses Pemisahan (Teknologi Membran)
 
andi

Nama :
Jawatan:
Emel:
Tel:
Program :
Kelayakan Akademik :

 

Kepakaran :

Dr. Andi Hermawan
Pensyarah Kanan
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
09 - 947 7000 ext 2106 
Teknologi Sumber Hutan
Doktor Falsafah (Pertanian), Kyushu University, Jepun
Sarjana (Pertanian), Kyushu University, Jepun
Sarjana Muda (Perhutanan), Bogor Agricultural University, Indonesia
Komposit Berasaskan Kayu
Modifikasi Kayu
Pengeringan Kayu
Kejuruteraan Kayu
 
hasnidah

Nama :
Jawatan:
Emel:
Tel:
Program :
Kelayakan Akademik :

Kepakaran :

Dr. Wan Hasnidah Binti Wan Osman
Pensyarah Kanan
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
09 - 947 7000 
Teknologi Bioindustri
Doktor Falsafah (Sains Tenaga), Kyoto University, Jepun
Sarjana Sains (Kejuruteraan Kimia & Proses), Universiti Kebangsaan Malaysia
Sarjana Muda (Kejuruteraan Kimia), Universiti Kebangsaan Malaysia
Biomass
Teknologi Enzim
Kejuruteraan Bioreaktor
Kejuruteraan Kimia

 

izaida

 

Nama :
Jawatan:
Emel:
Tel:
Program :
Kelayakan Akademik :

Kepakaran :

 

Puan Nor Izaida Binti Ibrahim
Pensyarah
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
09 - 947 7000
Teknologi Sumber Hutan
Sarjana Sains (Sains Perhutanan), Universiti Putra Malaysia
Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Perabot), Universiti Teknologi MARA, Malaysia
Teknologi Perabot
Sains Kayu
Sains Perhutanan
 

Sertai Kami Di Facebook

 
  QR code FBKT     67 512      Fakulti Biokejuruteran Dan Teknologi (FBKT),
  Universiti Malaysia Kelantan Kampus Jeli,
  Locked Bag 100,
  17600 Jeli,
  Kelantan, Malaysia.
orange telephone icon transparent png 28 +609-9477405 584ac2d03ac3a570f94a666d   www.facebook.com/Fakultibiokejuruteraandanteknologi     
 website icon 14   www.fbkt.umk.edu.my  social 01 512   +6011-31428719
 584856ade0bb315b0f7675ab   fbkt@umk.edu.my