FACULTY OF BIOENGINEERING AND TECHNOLOGY
Universiti Malaysia Kelantan

Latest News

Album

All the Best to All FBKT's Athletes

Selamat berjuang diucapkan kepada 7 orang staf READ MORE..

Album

RCSSST 2022 Thank You Note

NOTA PENGHARGAAN RCSSST 2022, 6 - 8 SEPTEMBER 2022

1.Tiada kata yang dapat digambarkan selain kesyukuran yang tidak terhingga ke hadrat Ilahi setelah 31st Regional Confer


READ MORE..
Album

Congratulations on Award Winning

READ MORE..

Album

Outstanding Forest Protection and Afforestation Award

READ MORE..

Album

FRGS 2022 Winner

READ MORE..

NEWSLETTER

Subscribe and get latest news regarding our faculty