Kolaborasi Menangani Krisis Kekurangan Makanan Malaysia dengan Teknologi Pertanian Bioteknologi Inovatif

Kolaborasi Menangani Krisis Kekurangan Makanan Malaysia dengan Teknologi Pertanian Bioteknologi Inovatif

Chaah, Johor - Pada 29 Julai 2023, sebuah delegasi ahli fakulti terkemuka dari Fakulti Kejuruteraan Bio dan Teknologi (FBKT) di Universiti Malaysia Kelantan (UMK) melawat Fasiliti Penyelidikan Dr. Fung Fwei Chong di Chaah, Johor. Lawatan ini bertujuan untuk memupuk kerjasama antara UMK dan Miracle Bioenergy Industries Sdn. Bhd., yang diketuai oleh Dr. Fung Fwei Chong, seorang profesor adjunct di UMK dan seorang pakar terkemuka dalam bidang bioteknologi.

Dibimbing oleh Dekan FBKT, Prof. Madya Dr. Azwadi Sulaiman, dan diiringi oleh penyelidik utama fakulti untuk projek-projek ini, Profesor Madya Dr. Wan Mohd Faizal Wan Ishak, delegasi ini turut disertai oleh ahli-ahli fakulti yang lain, termasuk Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi, Profesor Madya Dr. Sarizam Mamat, Dr. Wee Seng Kew, dan Dr. Boon Jia Geng.

Kerjasama ini mendesak timbul akibat krisis kekurangan makanan yang mengancam di Malaysia. Beberapa negara telah menghentikan eksportasi beras ke negara ini disebabkan oleh krisis perubahan iklim global yang sedang berlangsung. Akibatnya, bergantungnya Malaysia kepada import makanan telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan, dengan belanja sebanyak RM63 bilion untuk import, termasuk RM2 bilion khas untuk import beras.

Bagi menangani isu kritikal ini, UMK dan Miracle Bioenergy Industries Sdn. Bhd. bersatu tenaga untuk meneroka teknologi makanan inovatif dan tidak konvensional. Antara bidang tumpuan utama kerjasama ini adalah:

1. Penanaman Padi Hibrid: Para penyelidik bertujuan untuk memanfaatkan potensi padi hibrid, tanaman yang menjanjikan yang telah menunjukkan prestasi luar biasa di Hainan, China, dengan hasil sebanyak 16.5 tan per hektar setiap tanam. Fasiliti penyelidikan Dr. Fung Fwei Chong juga telah membuktikan hasil yang lebih tinggi berbanding hasil yang dicapai di Hainan, menunjukkan kesesuaian padi hibrid ini terhadap pelbagai keadaan iklim dan potensi untuk penanaman di peringkat global.

2. Penyelesaian Bioteknologi: Teknologi makanan selamat dan tidak konvensional akan dijelajahi untuk membangunkan amalan pertanian lestari. Penyelesaian ini termasuk penguraian biologi sisa padi untuk menambah makanan haiwan, menggunakan agen pemupukan diri daripada baja kimia berbahaya, dan melaksanakan agen kawalan biologi untuk pengurusan perosak.

Lawatan ke Fasiliti Penyelidikan Dr. Fung Fwei Chong mempamerkan potensi besar usaha kerjasama antara FBKT UMK dan Miracle Bioenergy Industries Sdn. Bhd. dalam merevolusikan pendekatan Malaysia terhadap pengeluaran makanan. Dengan merangkul bioteknologi canggih dan amalan pertanian inovatif, kerjasama ini bertujuan untuk mengatasi krisis kekurangan makanan, memperkuat keselamatan makanan, dan mengurangkan bergantungnya negara kepada import makanan.

Kedua-dua institusi berharap usaha bersama ini akan membawa kepada pembangunan penyelesaian lestari dan berskala besar yang tidak hanya memberi faedah kepada Malaysia, tetapi juga mempunyai potensi untuk aplikasi global. Sementara dunia berhadapan dengan cabaran perubahan iklim dan kesannya terhadap pengeluaran makanan, perkongsian seperti ini menunjukkan kepentingan penyelidikan dan kerjasama dalam menjamin masa depan yang mampan untuk semua.

Namun begitu, Malaysia mempunyai infrastruktur yang diperlukan untuk membudidayakan tanaman seperti padi, jagung, dan kacang soya. UMK berhasrat untuk berganding bahu dengan organisasi lain untuk menangani krisis kekurangan makanan dan menyumbang kepada mencapai keselamatan makanan di negara ini. Dalam usaha ini, kerjasama antara FBKT UMK dan Miracle Bioenergy Industries Sdn. Bhd. muncul sebagai cahaya harapan.

Kerjasama ini bertujuan untuk berkerja mengikut pelbagai prinsip, dengan fokus khusus kepada bidang-bidang berikut:

1. Hibridisasi Bahan Tanaman: Dengan menggunakan bahan tanaman hibrid, penyelidik bertujuan untuk membangunkan pelbagai tanaman yang lebih tahan lasak dan produktif.

2. Penguraian Biologi Sisa Padi: Alih-alih membakar sisa padi, pasukan ini merancang untuk meneroka cara-cara untuk mengubahnya menjadi makanan haiwan, menjadikan sisa bahan berharga.

3. Penggunaan Agen Pemupukan Diri (SFA): Pasukan ini bercadang untuk mengurangkan bergantung kepada baja kimia yang mahal dan berbahaya dengan menggalakkan penggunaan agen pemupukan diri, memastikan amalan pertanian lestari.

4. Penekanan Pada Agen Kawalan Biologi (BCA): Pasukan ini mencadangkan menggunakan agen kawalan biologi berbanding racun kimia untuk mengurus perosak secara efektif sambil meminimumkan kesan kepada alam sekitar.

5. Mengurangkan Evapotranspirasi: Para penyelidik merancang untuk menggunakan agen antitranspirasi dan anti-stress (ATA) untuk mengurangkan penggunaan tenaga semasa transpirasi dan meningkatkan fotosintesis.

Profesor Madya Dr. Wan Mohd Faizal Wan Ishak