Kejayaan Cemerlang Penyelidik FBKT bagi FRGS 2023

Fakulti Biokejuruteraan dan Teknologi, Universiti Malaysia Kelantan (Rasmi) ingin merakamkan setinggi-tinggi tahniah buat para penyelidik FBKT yang telah berjaya memperolehi geran Fundamental Research Grant Scheme (FRGS) 2023 di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT), Malaysia.

Semoga dengan penerimaan geran FRGS 2023 ini akan merancakkan aktiviti R&D di UMK khususnya dan di Malaysia amnya selari dengan matlamat New Industrial Master Plan 2030 (NIMP 2030).

Tahniah buat semua!

“Tekad Perpaduan Penuhi Harapan”

#fbktohsem #fbktno1 #OfficialUMK #UMKinfo #UMKmedia #EntrepreneurshipUniversity #malaysiamadani #merdeka66

Prof Madya Chm Ts Dr Nor Hakimin Abdullah