FAKULTI BIOKEJURUTERAAN DAN TEKNOLOGI
Universiti Malaysia Kelantan

Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Bahan) Dengan Kepujian


Program Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Bahan) dengan Kepujian atau Bachelor of Applied Science (Materials Technology) with Honours bermatlamat untuk menghasilkan para graduan yang berkemahiran tinggi dan bijak mengeksploitasi sumber dan menjadikan suatu bahan berguna untuk diaplikasikan dalam industri. Program ini memberi tumpuan kepada pemilihan, pembangunan dan pemprosesan pelbagai bahan seperti logam, seramik, polimer dan komposit dengan ciri-ciri yang lebih baik bagi tujuan inovasi dan pembangunan. Penekanan penggunaan bahan dalam industri pembuatan negara seperti bidang automotif, minyak dan gas, elektronik, nanoteknologi, penukaran tenaga dan perubatan akan diberikan kepada pelajar. Pendedahan kepada pelajar terhadap kemajuan bahan ke arah teknologi 4.0 akan memberikan pelajar lebih berdaya saing dalam bidang pekerjaan.

Antara subjek yang ditawarkan adalah:

 • Proses Reka Bentuk
 • Bahan Seramik
 • Teknologi Polimer
 • Komposit
 • Metalurgi
 • Nanoteknologi
 • Bahan Termaju
 • Salutan
 • Teknologi Kimpalan dan Sambungan
 • Pencirian Bahan
 • Kawalan Kualiti Bahan

 


Kos Berkaitan

Peluang Kerjaya
 • Teknologis Kualiti Produk
 • Teknologis Kimpalan dan Penyambungan
 • Eksekutif Kawalan Kualiti
 • Eksekutif Kawalan Insurans
 • Pegawai Teknologi Ujian Bahan
 • Ahli Metalurgi
 • Teknologis Seramik
 • Teknologis Polimer
 • Teknologis Hakisan
 • Pegawai Penyelidik Bahan
 • Perunding Bahan
 • Eksekutif Teknikal Jualan
 • Usahawan Produk Berasaskan Logam, Seramik, Polimer dan Komposit
Yuran Pengajian
Yuran Program Prasiswazah
Yuran Program Prasiswazah
Struktur Kurikulum
Curriculum Structure

Syarat Kemasukan
Pelajar Tempatan
Pelajar Antarabangsa
Masa Pengajian
4