FAKULTI BIOKEJURUTERAAN DAN TEKNOLOGI
Universiti Malaysia Kelantan

MUAT TURUN FAKULTI BIOKEJURUTERAAN DAN TEKNOLOGI


# Repositori Muat Turun
1 Buku Laporan Tahunan FBKT 2019
Muat Turun
2 Buku Laporan Tahunan FBKT 2017
Muat Turun
3 Buku Laporan Tahunan FBKT 2018
Muat Turun
4 KPI FBKT 2020
Muat Turun
5 KPI FBKT 2021
Muat Turun
6 BUKU PANDUAN LAPORAN PROJEK AKADEMIK PRASISWAZAH UMK EDISI KEDUA 2018
Muat Turun
7 PENASIHATAN AKADEMIK FBKT
Muat Turun
8 Buku Peraturan Akademik Universiti Malaysia Kelantan
Muat Turun
9 Buku Panduan Pelajar FBKT
Muat Turun
10 1.Garis_Panduan_SIEP_FBKT UMK 2022
Muat Turun
11 2.FBKT202122_Student in Enterprise Programme (SIEP)
Muat Turun
12 3.FBKT_SIEP2022-Slide BMC
Muat Turun
13 4.BMC Template
Muat Turun
14 5.SIEP-BMC example1
Muat Turun
15 6.SURAT KEBENARAN MENJALANKAN SIEP
Muat Turun
16 7.Plan_Timeline SIEP FBKT2022
Muat Turun
17 Syarat kemasukan FBKT/ FBKT entry requirements
Muat Turun
18 CONTOH BMC
Muat Turun
19 GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI FBKT
Muat Turun
20 LABORATORY TESTING FACILITIES UMK
Muat Turun
21 BROCHURE INTERNATIONAL @FBKT
Muat Turun
22 BULETIN FBKT EDISI 1
Muat Turun