FAKULTI BIOKEJURUTERAAN DAN TEKNOLOGI
Universiti Malaysia Kelantan

Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Sumber Hutan) Dengan Kepujian


Program Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Sumber Hutan) dengan Kepujian atau Bachelor of Applied Science (Forest Resources Technology) with Honours menekankan penggunaan sumber hutan secara efisien bagi memastikan kelestariannya. Pelajar  akan didedahkan dengan kursus seperti asas-asas perhutanan, pengecaman spesies kayu, silvikultur, dendrologi, tumbuhan herba, tenaga bio-sumber hutan, teknologi pulpa dan kertas, dan juga penghasilan produk daripada sumber hutan. Kursus-kursus ini juga dimasukkan  unsur teknologi 4.0 supaya pelajar dapat berdaya saing dengan perubahan terkini yang berlaku dalam landskap industri sumber asli. Pelajar juga akan diterapkan dengan elemen-elemen keusahawan dan kemahiran dalam memperkasakan sumber hutan untuk tujuan penghasilan produk berasaskan kayu berteknologi tinggi tanpa meminggirkan aspek kelestarian.


Kos Berkaitan

Peluang Kerjaya
  • Pereka Produk Kayu
  • Eksekutif QA/QC
  • Eksekutif Berasaskan Kayu
  • Pegawai Penyelidik dan Pembangunan
  • Eksekutif Teknikal Jualan
  • Perunding Produk
  • Usahawan Produk Berasaskan Sumber Hutan
Yuran Pengajian
Yuran Pelajar Tempatan
Yuran Pelajar Antarabangsa
Struktur Kurikulum
Struktur Kurikulum

Syarat Kemasukan
Pelajar Tempatan
Pelajar Antarabangsa
Masa Pengajian
4

LANGGAN BERITA

Langgan dan dapatkan berita terkini mengenai kami, dan lain-lain