Industry@FBKT: Aplikasi Proses Hiliran Dalam Biondustri

Pada 22 Jun 2021 (Selasa), Industry@FBKT telah disiarkan secara langsung melalui Google Meet sebagai salah satu sesi perkongsian bersama mentor industri. Prof Dato 'Ir. Ts. Dr Badrulhisham Abdul Aziz, Pengarah Technopreneur Integrated & Technical Consultant, Syarikat Agro Reka Jeli, telah diundang sebagai mentor industri untuk sesi kali ini yang bertajuk " Penerapan Proses Downstream dalam Bioindustri". Topik ini sangat berkait rapat dengan salah satu kursus dalam Program SBT iaitu Downstream Processing, yang diajar oleh Ts. Dr. Mardawani Mohamad dan Dr. Noor Fazliani Shoparwe. Sesi perkongsian ini telah dirancang untuk menghubungkan pelajar SBT dengan aplikasi industri dunia sebenar, seterusnya memberi peluang kepada pelajar untuk menggabungkan pengetahuan asas yang dipelajari di dalam kuliah dengan aplikasi industri ini di dunia nyata. Program ini amat disarankan sebagai satu pengalaman industri untuk para pelajar kerana mentor industri ini dapat merangsang pertumbuhan akademik dan berfungsi sebagai model yang memberi sokongan positif bagi pelajar dalam menceburi bidang kerjaya yang diminati.

Disediakan Oleh:

Dr Siti Roshayu binti Hassan