FAKULTI BIOKEJURUTERAAN DAN TEKNOLOGI
Universiti Malaysia Kelantan

MUAT TURUN FAKULTI BIOKEJURUTERAAN DAN TEKNOLOGI


# Repositori Muat Turun
1 Buku Laporan Tahunan FBKT 2019
Muat Turun
2 Buku Laporan Tahunan FBKT 2017
Muat Turun
3 Buku Laporan Tahunan FBKT 2018
Muat Turun
4 KPI FBKT 2020
Muat Turun
5 KPI FBKT 2021
Muat Turun
6 BUKU PANDUAN LAPORAN PROJEK AKADEMIK PRASISWAZAH UMK EDISI KEDUA 2018
Muat Turun
7 PENASIHATAN AKADEMIK FBKT
Muat Turun
8 Buku Peraturan Akademik Universiti Malaysia Kelantan
Muat Turun
9 Buku Panduan Pelajar FBKT
Muat Turun
10 BUSINESS MODEL CANVAS (BMC)_SIEP2020 FBKT
Muat Turun
11 STUDENT IN ENTERPRISE PROGRAM (SIEP) FBKT
Muat Turun
12 CONTOH BMC
Muat Turun
13 CONTOH SURAT IRINGAN PENEMPATAN SIEP
Muat Turun
14 GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI FBKT
Muat Turun
15 LABORATORY TESTING FACILITIES UMK
Muat Turun
16 Garis Panduan SIEP FBKT_2021
Muat Turun
17 Surat Iringan Penempatan SIEP FBKT_2021
Muat Turun
18 SIEP FBKT_2021
Muat Turun
19 Garis Panduan SIEP FBKT_2021_Word
Muat Turun
20 BULETIN FBKT EDISI 1
Muat Turun

LANGGAN BERITA

Langgan dan dapatkan berita terkini mengenai kami, dan lain-lain