KOLOKIUM LATIHAN INDUSTRI 2022

Pelajar  tahun akhir sesi ambilan September 2019 akan menamatkan pengajian mereka pada bulan Julai 2022 berdasarkan garis masa kursus latihan industri. Oleh yang demikian, pihak Jawatankuasa Latihan Industri menjemput para pelajar tahun akhir Fakulti Bioekjuruteraan dan Teknologi (FBKT) UMK Kampus Jeli untuk hadir ke program Kolokium Latihan Industri 2022. Maklumat program adalah seperti berikut:

Program       : Kolokium Latihan Industri 2022

Tarikh           : 24 Julai 2022

Tempat         : DK1 & DK2, UMK Kampus Jeli

Para Pelajar akan berkongsi  pengalaman dan proses kerja sepertimana yang telah ditugaskan semasa menjalani latihan industri di tempat latihan masing-masing. Kehadiran para pelajar adalah diwajibkan. Semoga aktiviti ini akan berlangsung dengan jayanya.

#FBKTohsem

#FBKTno1

NADIAH AMERAM