FAKULTI BIOKEJURUTERAAN DAN TEKNOLOGI
Universiti Malaysia Kelantan

Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Bioindustri) Dengan Kepujian


Program Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Bioindustri) dengan Kepujian atau Bachelor of Applied Science (Materials Technology) with Honours akan memberikan peluang untuk pelajar menguasai pelbagai ilmu dan kemahiran sains dan teknologi yang selaras dengan dasar kerajaan dan aspirasi rakyat dalam memodenkan sektor pertanian berteraskan industri dan biologi gunaan. Bioindustri dijangka akan menjadi salah satu daripada enjin utama untuk menjana pertumbuhan ekonomi negara selari dengan perkembangan bidang bioteknologi negara. Perkembangan ini adalah selaras dengan matlamat dasar bioteknologi kebangsaan yang menekankan kepada kepentingan bioteknologi industri berasaskan sumber biologi. Program ini akan menjadi pemangkin untuk membolehkan industri berasaskan sumber biologi digembelengkan sepenuhnya setanding dengan industri pembuatan yang lain, atau mengambil alih proses kimia yang tidak ekonomi dan menjejaskan alam sekitar. Penawaran program Teknologi Bioindustri adalah sangat relevan dengan Revolusi Industri ke-4, yang mana bioteknologi adalah salah satu tujahan utama. Graduan dari Program Teknologi Bioindustri mempunyai peluang kerjaya yang cerah dalam sektor awam mahu pun swasta.


Kos Berkaitan

Peluang Kerjaya
  • Eksekutif Kawalan Kualti
  • Eksekutif Kawalan Insurans
  • Ahli Kimia
  • Ahli Mikrobiologi
  • Pegawai Penyelidik
  • Pegawai Sains
  • Pensyarah / Pendidik
  • Pegawai Teknikal (Instrumen)
  • Perunding Produk
  • Usahawan Produk Berasaskan Biologi dan Agro
Yuran Pengajian
Yuran Program Prasiswazah
Yuran Program Prasiswazah
Struktur Kurikulum
Curriculum Structure

Syarat Kemasukan
Pelajar Tempatan
Pelajar Antarabangsa
Masa Pengajian
4